Lấy lại mật khẩu cấp 1

Để nhận mã OTP bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau:
vocongtk quenmatkhau taikhoancuaban gửi 7039.
Ví dụ vocongtk quenmatkhau nguyenvana gửi 7039

Những thông tin có đánh dấu là bắt buộc nhập.

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký miễn phí!

Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng Đăng Nhập