Hotline:

Tính Năng Phúc Lợi

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng Phúc Lợi

25-05-2024 11:06

TÍNH NĂNG PHÚC LỢI

HƯỚNG DẪN: 
- Quý nhân sĩ tham gia các hoạt động để nhận điểm Phúc Lợi
- Cần đặt các mốc điểm để nhận thưởng
- Trường hợp không nhận thưởng hết các mốc mà qua ngày 5 sẽ bị reset mất phần thưởng
- Kích hoạt ''Gói Phúc Lợi VIP'' sẽ được nhận thưởng có giá trị cao.
- Túi Quà hàng ngày bao gồm 200 điểm Phúc Lợi và 1 ''Túi Hoạt Động''
- Vào lúc 00h00 ngày 05 hàng tháng ''Gói Phúc Lợi VIP'' sẽ hết hạn, người chơi phải mua lại ''Gói Phúc Lợi (VIP)'' Kỳ Trân Cát để kích hoạt Gói Phúc Lợi tháng mới.

LƯU Ý:
- Trường hợp không nhận thưởng hết các mốc mà qua ngày 5 sẽ bị mất phần thưởng.
- Bảng điểm Phúc Lợi và ''Gói Phúc Lợi (VIP)'' sẽ hết hạn vào ngày 5 hàng tháng.
 
ĐIỂM HOẠT ĐỘNG:
- Tham gia các hoạt động để nhận được điểm ''Hoạt Động''. Điểm Hoạt Động dùng để nhận thưởng ''Phúc Lợi''
BẢNG HOẠT ĐỘNG
Hoàn Thành 30 dã tẩu liên tiếp 200 điểm hoạt động
Hoàn Thành Vượt Ải 100 điểm hoạt động
Kết thúc chuyến thuyền Phong Lăng Độ (thường) 100 điểm hoạt động
Kết thúc chuyến thuyền Phong Lăng Độ (đặc biệt) 150 điểm hoạt động
Hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu 100 điểm hoạt động
Câu Cá  20 điểm hoạt động (tối đa 100 điểm/ngày)


PHẦN THƯỞNG: 
- Khi Quý nhân sĩ tham gia hoạt động sẽ nhận được phần thưởng từ ''Gói Thường'' (không có phần thưởng Mốc)
- Khi kích hoạt ''Gói Ưu Đãi'' mua tại Kỳ Trân Cát giá 249x sẽ nhận được thêm các phần thưởng và Mốc phần thưởng. Mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng 200 điểm ''Hoạt Động'' và rất nhiều phần thưởng có giá trị khác (xem chi tiết tại bên dưới)
Điểm Hoạt Động Gói thường
(tất cả nhân sĩ có thể nhận)
Gói Ưu Đãi
(Bán tại kỳ trân các giá 249x) 
Mốc thưởng
(Chỉ nhận được khi kích hoạt Gói Ưu Đãi)
1000 Túi Quà Hoạt Động Quế Hoa Tửu - Đạt 5000 điểm Hoạt Động
- 10.000.000 EXP
- Nhận 1 Lễ bao thiết la hán
- Nhận 1 rương trang bị xanh
2000 Túi Quà Hoạt Động 5.000.000 EXP
3000 Túi Quà Hoạt Động 100 vạn
4000 Túi Quà Hoạt Động - Nhận 1 rương trang bị xanh
(Sử dụng ngẫu nhiên được 1-5 trang bị xanh, ngẫu nhiên Option)
5000 Túi Quà Hoạt Động Tử Thuỷ Tinh
6000 Túi Quà Hoạt Động Quế Hoa Tửu - Đạt 10000 điểm Hoạt Động
- Nhận 20.000.000 EXP
- Nhận ngẫu nhiên 1 ngựa Chiếu Dạ hoặc Xích thố HSD 7 ngày
- Nhận 2 rương trang bị xanh
 
7000 Túi Quà Hoạt Động 5.000.000 EXP
8000 Túi Quà Hoạt Động 100 vạn
9000 Túi Quà Hoạt Động - Nhận 1 rương trang bị xanh
10000 Túi Quà Hoạt Động Tinh Hồng Bảo Thạch
11000 Túi Quà Hoạt Động Quế Hoa Tửu - Đạt 15000 điểm Hoạt Động
- Nhận 30.000.000 EXP
- Nhận 1 Túi mặt nạ HSD 7 ngày
- Nhận 4 rương trang bị xanh
12000 Túi Quà Hoạt Động 5.000.000 EXP
13000 Túi Quà Hoạt Động 200 vạn
14000 Túi Quà Hoạt Động - Nhận 1 rương trang bị xanh
15000 Túi Quà Hoạt Động Tử Thuỷ Tinh
16000 Túi Quà Hoạt Động Quế Hoa Tửu Đạt 20000 điểm Hoạt Động
- Nhận 40.000.000 EXP
-Nhận 1 Lễ bao phi phong HSD 7 ngày
-Nhận 6 rương trang bị xanh
17000 Túi Quà Hoạt Động 5.000.000 EXP
18000 Túi Quà Hoạt Động 300 vạn
19000 Túi Quà Hoạt Động - Nhận 1 rương trang bị xanh
20000 Túi Quà Hoạt Động Tinh Hồng Bảo Thạch
21000 Túi Quà Hoạt Động Quế Hoa Tửu - Đạt 25000 điểm Hoạt Động
- Nhận 50.000.000 EXP
- Tiên Thảo Lộ 8h
- Nhận 8 rương trang bị xanh
22000 Túi Quà Hoạt Động 5.000.000 EXP
23000 Túi Quà Hoạt Động 400 vạn
24000 Túi Quà Hoạt Động - Nhận 1 rương trang bị xanh
25000 Túi Quà Hoạt Động Tử Thuỷ Tinh
26000 Túi Quà Hoạt Động Quế Hoa Tửu - Đạt 30000 điểm Hoạt Động
- Nhận 70.000.000 EXP
- Nhận 1 vòng sáng + 200 sinh lực HSD 10 ngày
- Nhận 10 rương trang bị xanh
27000 Túi Quà Hoạt Động - Nhận 1 rương trang bị xanh
28000 Túi Quà Hoạt Động 5.000.000 EXP
29000 Túi Quà Hoạt Động 500 vạn
30000 Túi Quà Hoạt Động Tinh Hồng Bảo Thạch
 
 
''Túi Quà Hoạt Động'': Mặc định nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm + 1 trong các vật phẩm dưới đây
Pháo Hoa
Hoa Hồng
Túi danh vọng
Tiên Thảo Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phúc duyên tiểu
Phúc duyên trung
Phúc duyên đại
5 vạn
10 vạn
20 vạn
200.000 EXP
300.000 EXP
500.000 EXP


Trở về