Hotline:

Khảo nghiệm đua TOP Cá Nhân và Đua TOP Bang HỘi - Sự Kiện Chúc Mừng Sinh Nhật Hành Trình 7 năm

Trang Chủ / Tin Tức / Khảo nghiệm đua TOP Cá Nhân và Đua TOP Bang HỘi - Sự Kiện Chúc Mừng Sinh Nhật Hành Trình 7 năm

03-04-2024 16:22

Thời Gian Diễn Ra:
Sự Kiện đua TOP bắt đầu: 16h30 ngày 03/04/2024

Sự Kiện đua TOP kết thúc: 17H30 ngày 19/04/2024


- Lưu ý: Thời gian trao thưởng: Ngay khi kết thúc Sự Kiện, TOP 1 sẽ được ưu tiên chọn phần thưởng trước, lần lượt đến các TOP 2-3-4-5-6. Sau 24h khi công bố kết quả nếu các TOP cao hơn vẫn chưa chốt phần thưởng thì lượt ưu tiên sẽ chuyển sang thứ hạng tiếp theo.

Điều Kiện Tham Gia:
 • Bang Hội: Nếu đạt đủ điều kiện các Bang Chủ vui lòng liên hệ fanpage để chọn phần thưởng.
  • Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Đại Gia Sơn.
  • Bang hội đạt điều kiện trên 45 thành viên. 
  • Không chấp nhận các bang hội Clone, bang ảo với mục đích không tốt.
  • Chỉ những Bang hội có tham gia các hoạt động tại Server theo sự ghi nhận của BQT.
  • BQT có quyền xem xét xem bang hội đó có đủ điều kiện nhận thưởng hay không.
  • Mỗi ngày chỉ có thể nộp 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội.
  • Thành viên gia nhập Bang Hội tối thiểu 3 ngày mới có thể nộp vật phẩm đua TOP Bang Hội.
  • Yêu cầu đạt tối thiểu 60.000 vật phẩm đua TOP Bang Hội.
  •  
 • Cá Nhân: Nếu đạt đủ điều kiện các Cá Nhân vui lòng liên hệ fanpage để chọn phần thưởng.
  • Các cá nhân đang tham gia tại Đại Gia Sơn.
  • Yêu cầu đạt tối thiểu 20.000 vật phẩm đua TOP Cá Nhân.
NPC - VẬT PHẨM LIÊN QUAN:
HÌNH ẢNH VỊ TRÍ GHI CHÚ

NPC Nộp Vật Phẩm Đua TOP
 TRUNG TÂM THẤT ĐẠI THÀNH THỊ  Nộp Vật Phẩm Khảo Nghiệm Bang Hội
Nộp Vật Phẩm Khảo Nghiệm Cá Nhân
Xem Xếp Hạng Khảo Nghiệm Bang Hội
Xem Xếp Hạng Khảo Nghiệm Cá Nhân
Lưu ý: Khi nộp vật phẩm hệ thống tự động khấu trừ toàn bộ vật phẩm khảo nghiệm đang để trong hành trang. Mỗi ngày chỉ có thể nộp 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội.
 
PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP BANG HỘI
(YÊU CẦU TỐI THIỂU 60K VẬT PHẨM ĐUA TOP BANG HỘI)

TOP 1

TOP 1: 50 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 2: 30 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 3: 20 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 4: 10 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

CÁC BANG HỘI LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC VẬT PHẨM DƯỚI ĐÂY:


STT: 1
   
- Chọn 1 trong 4 trang bị sau:
1/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
2/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
3/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
4/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)


STT: 2
             
- Tự Chọn 1 Trong 5 món Trang Bị Kim Quang (hạn sử dụng 3 tháng, không có trang sức) 

STT:3

- 01 Bộ Trang Bị An Bang 
(Max Option, vĩnh viễn)


4
Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
- 1 Trang bị An Bang (Hoàn Mỹ)
​ (Max Option, tự chọn trang bị)


5

Bôn Tiêu
(vĩnh viễn)

6

- 1 Rương trang bị Động Sát
(nhận được 1 trang bị Động Sát, ngẫu nhiên vật phẩm, max option, vĩnh viễn)

7

Vũ khí xanh Max Option - hạn sử dụng 2 tháng

8

Trang Bị Max Option - hạn sử dụng 2 tháng
TOP 2 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1 Đã Nhận]
TOP 3 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2 Đã Nhận]
TOP 4 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3 Đã Nhận]
 
PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP CÁ NHÂN
(YÊU CẦU TỐI THIỂU 20K VẬT PHẨM ĐUA TOP CÁ NHÂN)

TOP 1

TOP 1: 50 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 2: 30 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 3: 20 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 4: 10 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 5: 10 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

TOP 6: 10 LỆNH BÀI BOSS XANH CAO CẤP

CÁC CÁ NHÂN LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC VẬT PHẨM DƯỚI ĐÂY:


STT: 1
   
- Chọn 1 trong 4 trang bị sau:
1/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
2/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
3/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
4/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)


STT: 2
             
- Tự Chọn 1 Trong 5 món Trang Bị Kim Quang (hạn sử dụng 3 tháng, không có trang sức) 

STT:3

- 01 Bộ Trang Bị An Bang 
(Max Option, vĩnh viễn)


4
Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
- 1 Trang bị An Bang (Hoàn Mỹ)
​ (Max Option, tự chọn trang bị)


5

Bôn Tiêu
(vĩnh viễn)

6

- 1 Rương trang bị Động Sát
(nhận được 1 trang bị Động Sát, ngẫu nhiên vật phẩm, max option, vĩnh viễn)

7

Vũ khí xanh Max Option - hạn sử dụng 2 tháng

7
Trang Bị Max Option - hạn sử dụng 2 tháng
TOP 2 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1 Đã Nhận]
TOP 3 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2 Đã Nhận]
TOP 4 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3 Đã Nhận]
TOP 5 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3,4 Đã Nhận]
TOP 6 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3,4,5 Đã Nhận]
 
VẬT PHẨM ĐUA TOP
Lệnh Bài Boss Tiểu Hoàng Kim (Event) 100 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Tiêu diệt Boss Tiểu Hoàng Kim 50 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Tham gia Chiến Trường Tống - Kim đạt 5000 điểm tích lũy 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Qua thuyền là sẽ nhận được vật phẩm đua TOP 10 (khoá) Bang Hội
5 cá nhân
Trả nhiệm vụ Thuỷ Tặc 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Hoàn Thành Vượt Ải 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
hoàn thành 30 nhiệm vũ Dã Tẩu 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
hoàn thành Vận Tiêu 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Nhặt Quả Huy Hoàng 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Hoa Đăng 10 (khoá) Bang Hội
5 cá nhân
Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim 100 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Tiêu Diệt Boss Đại Thuỷ Tặc 100 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân


Trở về