Hotline:

Khảo Nghiệp Đua TOP Bang Hội và Cá Nhân Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 - Máy Chủ Đại Gia Sơn

Trang Chủ / Tin Tức / Khảo Nghiệp Đua TOP Bang Hội và Cá Nhân Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 - Máy Chủ Đại Gia Sơn

27-02-2024 15:13

hời Gian Diễn Ra:
- Sự Kiện đua TOP bắt đầu: 16h30 ngày 05/03/2024

- Sự Kiện đua TOP kết thúc: 17H30 ngày 22/03/2024


- Lưu ý: Thời gian trao thưởng: Ngay khi kết thúc Sự Kiện, TOP 1 sẽ được ưu tiên chọn phần thưởng trước, lần lượt đến các TOP 2-3-4-5-6. Sau 24h khi công bố kết quả nếu các TOP cao hơn vẫn chưa chốt phần thưởng thì lượt ưu tiên sẽ chuyển sang thứ hạng tiếp theo.

Điều Kiện Tham Gia:
 • Bang Hội: Nếu đạt đủ điều kiện các Bang Chủ vui lòng liên hệ fanpage để chọn phần thưởng.
  • Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Đại Gia Sơn.
  • Bang hội đạt điều kiện trên 45 thành viên. 
  • Không chấp nhận các bang hội Clone, bang ảo với mục đích không tốt.
  • Chỉ những Bang hội có tham gia các hoạt động tại Server theo sự ghi nhận của BQT.
  • BQT có quyền xem xét xem bang hội đó có đủ điều kiện nhận thưởng hay không.
  • Mỗi ngày chỉ có thể nộp 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội.
  • Thành viên gia nhập Bang Hội tối thiểu 3 ngày mới có thể nộp vật phẩm đua TOP Bang Hội.
  • Yêu cầu đạt tối đa 40.000 vật phẩm đua TOP Bang Hội.
 • Cá Nhân: Nếu đạt đủ điều kiện các Cá Nhân vui lòng liên hệ fanpage để chọn phần thưởng.
  • Các cá nhân đang tham gia tại Đại Gia Sơn.
  • Yêu cầu đạt tối đa 10.000 vật phẩm đua TOP Cá Nhân.
NPC - Vật Phẩm Liên Quan:
HÌNH ẢNH VỊ TRÍ GHI CHÚ

NPC Nộp Vật Phẩm Đua TOP
 TRUNG TÂM THẤT ĐẠI THÀNH THỊ  Nộp Vật Phẩm Khảo Nghiệm Bang Hội
Nộp Vật Phẩm Khảo Nghiệm Cá Nhân
Xem Xếp Hạng Khảo Nghiệm Bang Hội
Xem Xếp Hạng Khảo Nghiệm Cá Nhân
Lưu ý: Khi nộp vật phẩm hệ thống tự động khấu trừ toàn bộ vật phẩm khảo nghiệm đang để trong hành trang. Mỗi ngày chỉ có thể nộp 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội.
 
PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP BANG HỘI
(YÊU CẦU TỐI THIỂU 40K VẬT PHẨM ĐUA TOP BANG HỘI)

TOP 1

TOP 1: 50 LỆNH BÀI BOSS XANH


Vòng Sáng Vinh Danh TOP 1 Bang Hội - Số lượng 1 (tuỳ chọn nhân vật nhận vòng sáng)
(hạn sử dụng 15 ngày)

TOP 2: 30 LỆNH BÀI BOSS XANH

TOP 3: 20 LỆNH BÀI BOSS XANH

TOP 4: 10 LỆNH BÀI BOSS XANH


CÁC NHÂN SĨ CHỌN 1 TRONG CÁC VẬT PHẨM DƯỚI ĐÂY THEO THỨ TỰ TỪ TOP 1 - TOP CUỐI:

STT: 1
- 1 Ngựa Bôn Tiêu (vĩnh viễn)


STT: 2
- Chọn 1 trong 4 trang bị sau:
1/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
2/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
3/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
4/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)


             
STT: 3
Chọn 1 trong các vật phẩm sau (theo thứ tự từ TOP 1-4)
     hoặc    
- Tự Chọn 1 Trong 2 món Trang Bị Kim Quang (Bao Tay hoặc Nón, hạn sử dụng 3 tháng) 


STT: 4
[Max Option - V.v]
- 1 trang bị Định Quốc cực phẩm (tuỳ chọn trang bị)


STT: 5
- Rương An Bang
(tuỳ chọn 1 trang bị An Bang, ngẫu nhiên option, vĩnh viễn)


STT: 6
- 1 Bộ An Bang
(nhận 1 bộ trang bị An Bang, ngẫu nhiên option, vĩnh viễn)


STT: 7
[Max Option - V.v]
- 1 Áo Hiệp Cốt cực phẩm


STT: 8
[Max Option - V.v]
- 1 Áo Nhu Tình Cực Phẩm


STT: 9
[Max Option - V.v]
- 1 ngọc bội Nhu Tình cực phẩm


STT: 10
[Max Option - V.v]
- 1 Ngọc Bội Hiệp Cốt cực phẩm


STT: 11
- 1 Rương trang bị Động Sát
(nhận được 1 trang bị Động Sát, ngẫu nhiên vật phẩm, max option, vĩnh viễn)
 
TOP 2 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1 Đã Nhận]
TOP 3 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2 Đã Nhận]
TOP 4 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3 Đã Nhận]
 
PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP CÁ NHÂN
(YÊU CẦU TỐI THIỂU 10K VẬT PHẨM ĐUA TOP CÁ NHÂN)

TOP 1

TOP 1: 70 LỆNH BÀI BOSS XANH


Vòng Sáng Vinh Danh TOP 1 Cá Nhân - Số lượng 1
(hạn sử dụng 15 ngày)

TOP 2: 50 LỆNH BÀI BOSS XANH

TOP 3: 40 LỆNH BÀI BOSS XANH

TOP 4: 30 LỆNH BÀI BOSS XANH

TOP 5: 20 LỆNH BÀI BOSS XANH

TOP 6: 10 LỆNH BÀI BOSS XANH


CÁC NHÂN SĨ CHỌN 1 TRONG CÁC VẬT PHẨM DƯỚI ĐÂY THEO THỨ TỰ TỪ TOP 1 - TOP CUỐI:

STT: 1
- 1 Ngựa Bôn Tiêu (vĩnh viễn)


STT: 2
- Chọn 1 trong 4 trang bị sau:
1/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
2/ Nón Chu Tao Thảo Mão (Nam) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
3/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Hoả
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)
4/ Xích Đồn Bì Mão (Nữ) - Hệ Thuỷ
(6 dòng, max option, hạn sử dụng 3 tháng)


             
STT: 3
Chọn 1 trong các vật phẩm sau (theo thứ tự từ TOP 1-4)
     hoặc    
- Tự Chọn 1 Trong 2 món Trang Bị Kim Quang (Bao Tay hoặc Nón, hạn sử dụng 3 tháng) 


STT: 4
[Max Option - V.v]
- 1 trang bị Định Quốc cực phẩm (tuỳ chọn trang bị)


STT: 5
- Rương An Bang
(tuỳ chọn 1 trang bị An Bang, ngẫu nhiên option, vĩnh viễn)


STT: 6
- 1 Bộ An Bang
(nhận 1 bộ trang bị An Bang, ngẫu nhiên option, vĩnh viễn)


STT: 7
[Max Option - V.v]
- 1 Áo Hiệp Cốt cực phẩm


STT: 8
[Max Option - V.v]
- 1 Áo Nhu Tình Cực Phẩm


STT: 9
[Max Option - V.v]
- 1 ngọc bội Nhu Tình cực phẩm


STT: 10
[Max Option - V.v]
- 1 Ngọc Bội Hiệp Cốt cực phẩm


STT: 11
- 1 Rương trang bị Động Sát
(nhận được 1 trang bị Động Sát, ngẫu nhiên vật phẩm, max option, vĩnh viễn)
TOP 2 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1 Đã Nhận]
TOP 3 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2 Đã Nhận]
TOP 4 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3 Đã Nhận]
TOP 5 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3,4 Đã Nhận]
TOP 6 Chọn Phần Thưởng Còn Lại Của TOP 1
[Trừ Phần Thưởng Top 1, 2, 3,4,5 Đã Nhận]
 
VẬT PHẨM ĐUA TOP
Lệnh Bài Boss Tiểu Hoàng Kim (Event) 100 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Tiêu diệt Boss Tiểu Hoàng Kim 50 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Tham gia Chiến Trường Tống - Kim đạt 5000 điểm tích lũy 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Qua thuyền là sẽ nhận được vật phẩm đua TOP 10 (khoá) Bang Hội
5 cá nhân
Trả nhiệm vụ Thuỷ Tặc 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Hoàn Thành Vượt Ải 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
hoàn thành 30 nhiệm vũ Dã Tẩu 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
hoàn thành Vận Tiêu 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Nhặt Quả Huy Hoàng 20 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Hoa Đăng 10 (khoá) Bang Hội
5 cá nhân
Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim 100 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân
Tiêu Diệt Boss Đại Thuỷ Tặc 100 (khoá) Bang Hội
10 cá nhân


Trở về