Hotline:

Sự Kiện Mừng Ngày Giải Phóng Miền Nam 30.4

Trang Chủ / Tin Tức / Sự Kiện Mừng Ngày Giải Phóng Miền Nam 30.4

22-04-2024 10:24

THỜI GIAN:
- Sự Kiện đua TOP bắt đầu: 16h30 ngày 22/04/2024

- Sự Kiện đua TOP kết thúc: 17H30 ngày 07/05/2024

- Kết Thúc Sự Kiện: 16H30 ngày 09/05/2024


NPC VÀ VẬT PHẨM SỰ KIỆN:
HÌNH ẢNH  VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

NPC Sự Kiện
Trung Tâm Thất Đại Thành Thị - Ghép Vật Phẩm Event Tiền Đồng

- Ghép Vật Phẩm Event Tiền Vạn

- Mua Vật Phẩm Event Tiền Đồng

- Mua Vật Phẩm Event Tiền Vạn

- Nộp Vật Phẩm Đua TOP Cá Nhân

- Nộp Vật Phẩm Đua TOP Bang Hội

- Nhận Mốc Kinh Nghiệm

- Làm Mới Vật Phẩm Event

VẬT PHẨM:
VẬT PHẨM CÁCH THU THẬP GHI CHÚ

Ba Lô Trường Sơn
(hạn sử dụng đến khi kết thúc Event)
 
Mua tại NPC Sự Kiện 1x/cái

Có thể ''Làm Mới'' Event.

Khi sử dụng 1000 vật phẩm Event Tiền Vạn và 1000 vật phẩm Event Tiền xu sẽ nhận được 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (nhận tại NPC Sự Kiện)
Lưu ý: Người chơi phải đạt số lượng 1000/1000 vật phẩm Event Tiền vạn và 1000/1000 Event Tiền xu thì mới hiển thị Nhận Mốc điểm kinh nghiệm.
Có thể giao dịch, xếp chồng 250 cái/ô

Mũ Cối Chiến Sĩ
(hạn sử dụng đến khi kết thúc Event)
Mua tại NPC Sự Kiện 10 vạn/cái

Khi sử dụng 1000 vật phẩm Event Tiền Vạn và 1000 vật phẩm Event Tiền xu sẽ nhận được 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (nhận tại NPC Sự Kiện)
Lưu ý: Người chơi phải đạt số lượng 1000/1000 vật phẩm Event Tiền vạn và Event Tiền xu thì mới hiển thị Nhận Mốc điểm kinh nghiệm.
Có thể giao dịch, xếp chồng 250 cái/ô

Huân Chương Công Trạng
Tham gia tính năng Boss Sát Thủ, Boss Đại Thuỷ Tặc - tiêu diệt Boss nhận được 1 Huân Chương Công Trạng (hạn sử dụng đến hết Event)

Sử dụng Huân Chương Công Trạng nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm (tối đa sử dụng 2000 cái)

Lưu ý:
20 người chơi đầu tiên sử dụng 2000 cái sẽ nhận được 1 Bảo Rương An Bang (vĩnh viễn)
Có thể giao dịch, xếp chồng 250 cái/ô

THÀNH PHẨM:
VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Mũ Cối Chiến Sĩ
Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 Mũ Cối Chiến Sĩ
Sử dụng nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm/cái
PHẦN THƯỞNG KHI SỬ DỤNG 1000 CÁI - 50 Huân Chương Công Trạng (hạn sử dụng đến khi kết thúc Event)
- 100 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 100 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
 
VẬT PHẨM SỰ KIỆN 

Ba Lô Trường Sơn
Sử dụng tối đa 1000 Ba Lô Trường Sơn
Sử dụng nhận được 9.000.000 điểm kinh nghiệm/cái
Phẩn thưởng khi đạt mốc
250 cái
(chỉ nhận được 1 lần duy nhất)

 
- 200.000.000 điểm kinh nghiệm (có cộng dồn khi lên cấp)
- 100 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 100 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
Phẩn thưởng khi đạt mốc 500 cái
(chỉ nhận được 1 lần duy nhất)
- 300.000.000 điểm kinh nghiệm (có cộng dồn khi lên cấp)
- 100 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 100 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
Phẩn thưởng khi đạt mốc 750 cái
(chỉ nhận được 1 lần duy nhất)
- 500.000.000 điểm kinh nghiệm (có cộng dồn khi lên cấp)
- 100 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 100 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
Phẩn thưởng khi đạt mốc 1000 cái
(chỉ nhận được 1 lần duy nhất)
Mặc định:
- 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (có cộng dồn khi lên cấp)
- 200 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 200 vật phẩm đua TOP Cá Nhân

  
- Vòng Sáng Event Siêu Đẹp (+200 Sinh Lực) - hạn sử dụng đến hết Sự Kiện

- Mặt Nạ Chiến Sĩ - hạn sử dụng đến hết Sự Kiện
- Sinh lực +500
- Thời gian làm chậm -20
- Thời gian trúng độc -20
- Thời gian làm choáng - 20
- Tốc độ di chuyển +20%

- Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5 loại trang sức - hạn sử dụng đến hết Sự Kiện
+ Vũ Uy: Tăng 30 Sinh Khí, 5% kháng tất cả
+ Nhược Thủy: Tăng 30 Nội Công, 5% kháng tất cả
+ Trấn Nhạc: Tăng 30 Sức Mạnh, 5% kháng tất cả
+ Yên Ba: Tăng 30 Thân Pháp, 5% kháng tất cả

- Lễ Bao Bí Kiếp Tự chọn (được chọn 1 trong các loại bí kiếp)

 - Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại Chân Đơn (Sơ - Trung - Cao)

Bí Tịch Tiềm Năng (+5 điểm tiềm năng) - Từ Cuốn 1 đến cuốn 15
hoặc

Bí Tịch Kỹ Năng (+1 điểm kỹ năng) - Từ Cuốn 1 đến cuốn 15

ĐẶC BIỆT: Lương Khô (hạn sử dụng 7 ngày)
Khi sử dụng nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
- Phi phong Giáng Sa bào(+1 kỹ năng vốn có) (hạn sử dụng 3 ngày)
- Phi phong Kim cương bào(+10 kháng tất cả) (hạn sử dụng 3 ngày)
- 1 Lệnh Bài Boss Xanh (Thường) (hạn sử dụng 3 ngày) . 
 - Phi Phong +10 Kháng Tất Cả (hạn sử dụng 3 ngày)
- Phi Phong +1 cấp kỹ năng (hạn sử dụng 3 ngày)
- Lễ bao bí kiếp ngẫu nhiên (hạn sử dụng 3 ngày)


Ngoài ra, Ngẫu nhiên có cơ hội nhận thêm các vật phẩm sau:
- Rương Hoàng Kim Môn Phái (vĩnh viễn) - Tỉ lệ cực hiếm


- Càn khôn song tuyệt bội
(hạn sử dụng 15 ngày)

Lệnh Bài Boss Tiểu
(hạn sử dụng 3 ngày) 

- Rương Ấn (Môn Phái) - hạn sử dụng 15 ngày
Tự chọn 1 Ấn Môn Phái (+1 điểm kỹ năng 9x) và 10% Kháng Tất Cả
 
- Võ Lâm Mật Tịch

- Tẩy Tuỷ Kinh

- Bảo Rương An Bang

- Bảo Rương Trân Bảo
Nhân vật có thể ''Làm Mới'' Event Tiền Xu. Mỗi lần làm mới sẽ nhận ngẫu nhiên 1 đến 3 Mãnh - Rương Hoàng Kim Môn Phái

Khi ''Làm Mới'' và sử dụng vật phẩm Event Tiền Xu sẽ không nhận được kinh nghiệm và phần thưởng ở các mốc 250 - 500 - 750 - 1000, chỉ nhận được vật phẩm khi sử dụng Event Tiền Xu (làm mới càng nhiều tỉ lệ nhận vật phẩm càng cao). Lưu ý các mốc có thể nhận thưởng thêm vật phẩm !


Người chơi ''Làm Mới'' Event nhiều nhất công bố theo Bảng Xếp Hạng tại NPC Sự Kiện (đạt số lượng tối thiểu theo yêu cầu thì mới được nhận thưởng, thời hạn đến khi kết thúc Sự Kiện vào lúc 16h30 ngày 09/05/2024)
Phần Thưởng:
TOP 1 LÀM MỚI ( Yêu Cầu Làm Mới Tối Thiểu 30 lần )

- 1 Rương HKMP Tự Chọn Trừ Trấn Bang ( HSD Vĩnh Viễn )
- 1 Phi Phong Giáng Sa Bào +1 cấp kỹ năng( HSD 20 ngày )
 
- Set Vinh Diệu Chi Y ( HSD 30 ngày )
- 5 Cống Nguyệt Phù Dung
- 5 Phụng Nguyệt Quả Dung

TOP 2 LÀM MỚI ( Yêu Cầu Làm Mới Tối Thiểu 20 lần )
- 3 Rương HKMP Ngẫu nhiên trang bị ( HSD Vĩnh Viễn )
- 1 Phi Phong Giáng Sa Bào +1 cấp kỹ năng ( HSD 20 ngày )
- 3 Cống Nguyệt Phù Dung
- 3 Phụng Nguyệt Quả Dung

TOP 3 LÀM MỚI ( Yêu Cầu Làm Mới Tối Thiểu 10 lần )
- 1 Rương HKMP Ngẫu nhiên trang bị ( HSD vĩnh viễn )
- 1 Phi Phong kim cương bào +10 kháng tất cả ( HSD 20 ngày )
- 1 Cống Nguyệt Phù Dung
- 1 Phụng Nguyệt Quả Dung
 
Phẩn thưởng khi đạt mốc 1000 cái
Làm Mới Event Tiền Xu (lần 2)
- 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 500 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
- 10 Chân Đan Thô
- 500.000.0000 điểm kinh nghiệm
- 10 Lệnh Bài Boss Xanh Cao Cấp

Bấm vào ''Làm Mới'' tại NPC Sự Kiện sẽ nhận được khi đạt đủ 1000 vật phẩm Event Tiền Xu
Phẩn thưởng khi đạt mốc 1000 cái
Làm Mới Event Tiền Xu (lần 3)
- 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 500 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
- 10 Chân Đan Thô
- 500.000.0000 điểm kinh nghiệm
- 10 Lệnh Bài Boss Xanh Cao Cấp
Nhận thêm các phần thưởng sau:
- Danh Hiệu ''Tinh Anh Võ Lực'' (+20% công kích kỹ năng) - hạn sử dụng đến hết Sự Kiện
- 500.000.000 Kinh Nghiệm
- Ngẫu nhiên 1 bánh Cống Nguyệt hoặc Phụng Nguyệt
- 50 Chân Đơn Thô
- 50 huân chương công trạng
- 5 Quế Hoa Tửu ( Đại )


Bấm vào ''Làm Mới'' tại NPC Sự Kiện sẽ nhận được khi đạt đủ 1000 vật phẩm Event Tiền Xu
Phẩn thưởng khi đạt mốc 1000 cái
Làm Mới Event Tiền Xu (lần 4)
- 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 500 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
- 10 Chân Đan Thô
- 500.000.0000 điểm kinh nghiệm
- 10 Lệnh Bài Boss Xanh Cao Cấp

Bấm vào ''Làm Mới'' tại NPC Sự Kiện sẽ nhận được khi đạt đủ 1000 vật phẩm Event Tiền Xu
Phẩn thưởng khi đạt mốc 1000 cái
Làm Mới Event Tiền Xu (lần 5)
- 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 500 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
- 10 Chân Đan Thô
- 10 Lệnh Bài Boss Xanh Cao Cấp
- 500.000.0000 điểm kinh nghiệm
Nhận thêm các phần thưởng sau:
- Vòng Sáng Đệ Nhất Anh Hào (+1 kỹ năng vốn có) - hạn sử dụng đến hết Sự Kiện
- 500.000.000 điểm kinh nghiệm 
- Ngẫu nhiên nhận được 1 Trấn Phái Linh Đơn hoặc 1 Trấn Phái Linh Dược
- 100 Chân Đan Thô
- 100 Huân Chương Công Trạng
- 10 Quế Hoa Tửu (Đại)

Bấm vào ''Làm Mới'' tại NPC Sự Kiện sẽ nhận được khi đạt đủ 1000 vật phẩm Event Tiền Xu
Phần thưởng khi đạt mốc 1000 cái
Làm Mới Event Tiền Xu (lần 6 trở đi)
- 500 vật phẩm đua TOP Bang Hội
- 500 vật phẩm đua TOP Cá Nhân
- 10 Chân Đan Thô
- 10 Lệnh Bài Boss Xanh Cao Cấp

Bấm vào ''Làm Mới'' tại NPC Sự Kiện sẽ nhận được khi đạt đủ 1000 vật phẩm Event Tiền Xu
 
PHẦN THƯỞNG KHI SỬ VẬT PHẨM EVENT CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC 1 TRONG CÁC VẬT PHẨM DƯỚI ĐÂY
VẬT PHẨM HÌNH ẢNH
Mãnh Rương Hoàng Kim Môn Phái
Thu thập đủ 100 mãnh rương - sử dụng sẽ nhận được 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên)
 
Rương Mãnh Kim Quang (loại 8 mãnh)
Rương Mãnh Hoàng Kim Môn Phái (loại 100 mãnh)
Lệnh Bài Boss Xanh (Cao Cấp) - hạn sử dụng đến hết Event
(triệu hồi 1 Boss Xanh, khi tiêu diệt sẽ nhận được trang bị có option cao, cực phẩm)
Lệnh Bài Boss Xanh 
(hạn sử dụng đến hết Event)
Mặt Nạ Thời Vận
(may mắn +5 điểm, có cộng dồn với các vật phẩm may mắn khác, hạn sử dụng 3 ngày)
Hoa Hồng
Pháo Hoa
Túi Danh Vọng
Thiên Sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu
(hạn sử dụng 3 ngày)
Thuỷ Tinh (Tử, Lam, Lục)
Tinh Hồng Bảo Thạch
Hộp Quà Mặt Nạ 
- Sinh lực + 200 (hạn sử dụng 3 ngày)
- Tốc độ di chuyển + 20% (hạn sử dụng 3 ngày)
- Phòng Thủ Vật Lý + 15% (hạn sử dụng 3 ngày)
- Kháng Độc + 15% (hạn sử dụng 3 ngày)
- Kháng Hoả + 15% (hạn sử dụng 3 ngày)
- Kháng Băng + 15% (hạn sử dụng 3 ngày)
- Kháng Lôi + 15% (hạn sử dụng 3 ngày)
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thiết La Hán
(hạn sử dụng 3 ngày)
Mãnh ngựa Phi Vân
(loại 8 mãnh)
Rương Mãnh ngựa Chiếu Dạ, Xích Thố
(loại 8 mãnh)
Túi Phi Phong
- Phi phong +20 sức mạnh (hạn sử dụng 3 ngày)
- Phi phong +20 thân pháp (hạn sử dụng 3 ngày)
- Phi phong +20 nội công (hạn sử dụng 3 ngày)
- Phi phong +20 sinh khí (hạn sử dụng 3 ngày)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
(hạn sử dụng 3 ngày)
Lễ bao tiền vạn
Các loại thuốc lag (phi tốc, đại lực, băng phòng hoàn.......)
Bách Quả Lộ
Phúc Duyên (tiểu, trung đại)
Lệnh Bài Thuỷ Tặc
(hạn sử dụng 3 ngày)
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
(hạn sử dụng 3 ngày)
Sát Thủ Giản
(hạn sử dụng 3 ngày)
Lệnh Bài Hoàn Thành Nhanh Dã Tẩu
(hạn sử dụng 3 ngày)
Rương mãnh Hiệp Cốt, Nhu Tình 
(loại 8 mãnh)
Rương mãnh An Bang, Đinh Quốc
(loại 8 mãnh)
Ngôi Sao May Mắn
Sử dụng trong 30 phút may mắn tăng 10 điểm cho người sử dụng, cộng dồn may mắn khi sử dụng Quế Hoa Tửu và Thiên Sơn Bảo Lộ. 
(hạn sử dụng 3 ngày)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Sử dụng trong 30 phút x2 điểm kinh nghiệm khi luyện công, khi sử dụng cùng với Tiên Thảo Lộ sẽ được x3 điểm kinh nghiệm. 
(hạn sử dụng 3 ngày)
Lễ Bao Bí Kiếp
Áo Chiến Sĩ - hạn sử dụng đến khi kết thúc Event
(sử dụng nhận được 1 điểm kỹ năng, tối đa sử dụng 2 cái)
Súng Trường - hạn sử dụng đến khi kết thúc Event
(sử dụng nhận được 5 điểm tiềm năng, tối đa sử dụng 2 cái)
Vật Phẩm Đua TOP Bang Hội
(hạn sử dụng đến khi kết thúc Sự Kiện đua TOP)
Vật Phẩm Đua TOP Cá Nhân
(hạn sử dụng đến khi kết thúc Sự Kiện đua TOP)
 


Trở về