Hotline:

Tính Năng - Bạch Cầu Hoàn

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng - Bạch Cầu Hoàn

14-09-2023 10:53

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,
Trong quá trình phiêu bạt, đôi lúc quý đại hiệp sẽ phải rời khỏi giang hồ đầy cám dỗ để chăm lo cho cuộc sống thường nhật mỗi ngày. Nhằm hỗ trợ tối đa, giúp đại hiệp không bỏ lỡ quá nhiều thời gian luyện công tăng cấp, Võ Công Truyền Kỳ Mobi có hệ thống nhận kinh nghiệm khi rời mạng vô cùng hữu ích. Cách thức ủy thác rời mạng cụ thể như sau:

1. Trước khi rời mạng thoát game, đại hiệp hãy trở về một trong các Thành Thị hoặc Thôn Trang bất kỳ.

2. Sau đó chọn thao tác thoát game bình thường.

3. Sau một thời gian và đăng nhập trở lại, đại hiệp sẽ có thể nhận lại kinh nghiệm Offline thông qua giao diện Bảng Thông Báo khi đăng nhập sẽ xuất hiện và sử dụng Lệnh Bài Tân Thủ để nhận điểm kinh nghiệm

4. Có thể sử dụng các loại Bạch Câu Hoàn để có thể nhận điểm kinh nghiệm tích lũy Offline.
CÔNG DỤNG HÌNH ẢNH
Đại Bạch Câu Hoàn (Đặc Biệt)
Công dụng: Dùng luyện công lúc nghĩ ngơi (uỷ thác rời mạng 8 giờ)
Nhận được x1.5 điểm kinh nghiệm Offline

Giá bán: 10 tiền đồng
Mua tại Kỳ Trân Các
Bạch Câu Hoàn (Thường)
Công dụng: Dùng luyện công lúc nghĩ ngơi (uỷ thác rời mạng 8 giờ)
Nhận được x1 điểm kinh nghiệm Offline

Giá bán: 5 tiền đồng
Mua tại Kỳ Trân Các

Lưu ý:
- Thời gian tích lũy Offline tối đa: 16 tiếng (960 phút)

- Thời gian tích lũy Bạch Câu Hoàn Thường và Đại Bạch Câu Hoàn (Đặc Biệt): 16 tiếng (960 phút) 

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận kinh nghiệm Offline: 16 tiếng. Nếu nhân vật đã sử dụng Đại Bạch Câu Hoàn (Đặc Biệt) và Bạch Câu Hoàn (Thường) thì sẽ ưu tiên nhận được kinh nghiệm từ Đại Bạch Câu Hoàn (Đặc Biệt) trước.

- Ủy Thác Bán Hàng sẽ không thể nhận điểm tích lũy Offline.


Trở về