Hotline:

Tính Năng - Phong Lăng Độ

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng - Phong Lăng Độ

13-09-2023 13:23

Phong Lăng Độ đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Điều Kiện Tham Gia:
- Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái.
- Đẳng cấp: 80 trở lên.

Thời Gian Tham Gia:

Chuyến Thuyền Báo Danh
Chuyến thường Phút thứ 10 tại khung giờ chẳn
Chuyến đặc biệt tại Bến 1 14h10 và 22h10

Hình Ảnh Liên Quan:

GHI CHÚ HÌNH ẢNH
Thuyền Phu
Công dụng: Tiếp nhận nhiệm vụ Thuỷ Tặc, báo danh lên thuyền Phong Lăng Độ
 
 
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
Công dung: Báo danh tham gia chuyến bình thường.
Lệnh Bài Thuỷ Tặc
Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Đặc Biệt vào lúc 14h10 và 22h10

Thuyền đã rời bến
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Công Lệnh
Dùng để trả nhiệm vụ Thủy Tặc bên bờ Bắc Phong Lăng Độ
(hạn sử dụng 60 phút)
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Công Lệnh
Hạt Thuỷ Tặc
Khi tiêu diệt Boss Đại Thuỷ Tặc, Thuỷ Tặc và nhiệm vụ Thuỷ Tặc sẽ có cơ hội nhận được Hạt Thuỷ Tặc.

Hướng dẫn:
Hạt Thuỷ Tặc + 10x = 1 Quả Thuỷ Thuỷ Tặc
 

Hạt Thuỷ Tặc
Sử dụng Quả Thuỷ Tặc sẽ nhận được 1 điểm tiềm năng.
- Tháng 12/2023, mỗi nhân vật sử dụng tối đa 20 Quả Thuỷ Tặc, tháng mới sẽ tăng thêm 10 quả (có cộng dồn qua mỗi tháng).

Quả Thuỷ Tặc
Sử dụng Viên Kinh Nghiệm Phong Lăng Độ nhận được 3.000.000 điểm kinh nghiệm/viên

Lưu ý: 
- Mỗi nhân vật có thể sử dụng đổi tối đa 1 ngày/viên.
- Nếu như ngày hôm nay chưa sử dụng, qua ngày có thể sử dụng bù.
Ví dụ: Ngày 27/9/2023 chưa sử dụng qua ngày 28/9/2023, quý nhân sĩ có thể sử dụng 02 viên.

 

Viên Kinh Nghiệm Phong Lăng Độ

Hướng dẫn tham gia Phong Lăng Độ:
- Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
- Phút thứ 5 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lẫn nhau.
- Hoàn thành nhiệm vụ Thuỷ Tặc sẽ nhận được 01 Viên Kinh Nghiệm Phong Lăng Độ.
- Chuyến Đặc Biệt sẽ xuất hiện 1 Boss Đại Thuỷ Tặc3 Boss Tiểu Hoàng Kim vào lúc 14h20 và 22h20.
- Khi Tiêu Diệt Boss Thuỷ Tặc: Người kết thúc nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm, những nhân vật xung quanh nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
- Tiêu Diệt Boss Đại Thuỷ Tặc: Người kết thúc nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm, những nhân vật xung quanh nhận được 3.000.000 điểm kinh nghiệm.

Lưu ý:
- Bị hạ gục trong trình đi thuyền sẽ được truyền thống về Tây Sơn Thôn
- Không thể sử dụng Thần Hành Phù khi đang ở bản đồ Phong Lăng Độ
- Cần chuẩn bị ít Ngân Lượng tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ phía Nam
- Mỗi nhân vật chỉ được tham gia Phong Lăng Độ 02 lần.
- Nhiệm Vụ Thuỷ Tặc: Mỗi ngày chỉ có thể trả nhiệm vụ 02 lần.
- Viên Kinh Nghiệm sẽ không cộng dồn kinh nghiệm khi lên cấp.

Phần Thưởng Tiêu Diệt BOSS Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh:

Vật Phẩm

Bảo Rương Trân Bảo
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Lễ Bao Phi Phong
(hạn sử dụng 01 ngày)
Rương Mặt Nạ
(hạn sử dụng 01 ngày)
Tiên Thảo Lộ (1h)
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tuỷ Kinh
Phúc Duyên (tiểu, trung, đại)
Lễ Bao Bí Kiếp
Lễ Bao Tiền Vạn

 

 
Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Xưa , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vocongtruyenky.mobi


Trở về