Hotline:

Tính Năng - Vận Tiêu

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng - Vận Tiêu

13-09-2023 11:51

Long Môn Tiêu Cục nổi danh võ lâm, đã từng áp tiêu thành công cho rất nhiều bảo vật giá trị liên thành nên rất được nhân sĩ giang hồ kính trọng. Tuy nhiên, nghe nói gần đây việc làm ăn của tiêu cục ngày càng phát triển nhưng nhân lực lại chưa thể đáp ứng, vì thế để đảm bảo an toàn cho các chuyến tiêu, ông chủ Long Môn Tiêu Cục quyết định tuyển mộ các hiệp khách chung tay bảo vệ tiêu xa để vận chuyển hàng hoá đến Thương Buôn một cách an toàn và nhanh chóng nhất.
 

NPC LIÊN QUAN:

NPC VẬN TIÊU VỊ TRÍ
Toạ độ: 140/199 tại Phong Lăng Độ
Toạ Độ: 195/176 tại Phong Lăng Độ
Tiêu Xa sẽ di chuyển từ Long Môn Tiêu Cục đến Thương Buôn
Xuất hiện trên đường đi vận chuyển Tiêu Xa

VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

VẬT PHẨM GHI CHÚ


 
Vận Tiêu Lệnh
Tín vật dùng để nhận nhiệm vụ vận tiêu.
Bày bán tại Kỳ Trân Các giá: 5 tiền đồng/cái
Chức năng: Đến Phong Lăng Độ gặp Long Môn Tiêu Cục để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu
 

Tiêu kỳ Lệnh
Dùng để nhận thêm 01 lần nhiệm vụ Vận Tiêu trong ngày.
Bày bán tại Kỳ Trân Các giá: 5 tiền đồng/cái
Chức năng: Nhấn sử dụng "Tiêu Kỳ Lệnh" để tăng thêm 01 lần nhiệm vụ Vận Tiêu trong ngày (chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất)

 
Hộ Tiêu Lệnh
Dùng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Vận Tiêu
Bày bán tại Kỳ Trân Các giá: 5 tiền đồng/cái
Chức nang: Khi nhận nhiệm vụ vận tiêu, người chơi nhấn sử dụng "Hộ Tiêu Lệnh" để hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu một cách nhanh chóng nhất

Viên Kinh Nghiệm Vận Tiêu
Hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu nhận được viên kinh nghiệm Vận Tiêu 5.000.000 điểm kinh nghiệm + Bảo Rương Vận Tiêu
Mỗi ngày mỗi nhân vật có thể sử dụng 1 viên kinh nghiệm Vân Tiêu (có cộng dồn)
 Nếu như ngày hôm nay chưa sử dụng, qua ngày có thể sử dụng bù.

Ví dụ: Ngày 27/9/2023 chưa sử dụng qua ngày 28/9/2023, quý nhân sĩ có thể sử dụng 02 viên.

QUY TẮC VÀ CÁCH THỨC THAM GIA:

NỘI DUNG GHI CHÚ
Thời gian 24/24
Số lần tham gia 02 lần/ngày - có thể sử dụng Tiêu Kỳ Lệnh để tăng thêm số lần tham gia
Điều kiện tham gia Phải có Vận Tiêu Lệnh mới có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu tại Long Môn Tiêu Cục
Nhân vật khi di chuyển lên Phong Lăng Độ. Khi nhận nhiệm vụ Vận Tiêu, Xe Tiêu sẽ tự động di chuyển từ Long Môn Tiêu cục đến Thương Buôn, người chơi phải bảo vệ xe tiêu di chuyển đến Thương Buôn một cách an toàn mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ và nhận phần thưởng tại Thương Buôn. Trong quá trình Vận Tiêu, người chơi và xe tiêu sẽ chung trạng thái (cùng màu), nếu người chơi đổi trạng thái thì có thể tự đánh xe tiêu của mình hoặc bị nhân vật khác không cùng trạng thái cũng sẽ có thể tấn công xe tiêu của mình (tắt đánh quái để không đánh xe tiêu trong trường hợp đổi màu nhân vật).​
Lưu ý: 
- Mỗi lượt vận chuyển chỉ có thể xuất phát tối đa 10 chuyến tiêu. Sau khi xe tiêu đến Thương Buôn thành công hoặc sử dụng Hộ Tiêu Lệnh thì mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ Vận Tiêu tiếp theo. 
- Trong trường hợp xe Tiêu khi vận chuyển tới Thương Buôn thành công mà nhân vật không có ở bản đồ Vận Tiêu hoặc Offline thì nhiệm vụ sẽ bị huỷ (mất 01 lượt) và không nhận được phần thưởng.
- Khi Vận Tiêu các nhân sĩ Lưu Rương tại Thành Đô - nếu nhân vật bi chết hoặc rớt mạng vẫn có thể quay trở lại bản đồ Phong Lăng Độ và hoàn thành nhiệm vụ
- Viên kinh nghiệm vận tiêu không cộng dồn kinh nghiệm khi lên cấp.

 
Hoàn thành nhiệm vụ Vận Tiêu Nhận phần thưởng tại Thương Buôn (Bảo Rương Vận Tiêu) và viên kinh nghiệm Vận Tiêu
Cướp Tiêu Thành Công Người tiêu diệt tiêu sẽ nhận được 3 tiền đồng

PHẦN THƯỞNG KHI SỬ DỤNG BẢO RƯƠNG VẬN TIÊU:

PHẦN THƯỞNG BẢO RƯƠNG VẬN TIÊU
(Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 05 rương Vận Tiêu)
Phúc Duyên (Tiểu, Trung Đại)
Thủy Tinh (Tử, Lam, Lục)
Tinh Hồng Bảo Thạch
Bách Quả Lộ
Quế Hoa Tửu
Quế Hoa Tửu Đại
Thiên Sơn Bảo Lộ
Túi Danh Vọng
Lễ Bao Bí Kiếp
Rương Mặt Nạ
(hạn sử dụng 01 ngày)
Lễ Bao Ngựa
(hạn sử dụng 01 ngày)
Tiên Thảo Lộ (1h)
Tiên Thảo Lộ (8h)
Rương Mãnh Hiệp Cốt - Nhu Tình
Rương Mãnh An Bang - Định Quốc
Lễ Bao Hiệp Cốt 
(vĩnh viễn)
Lễ Bao Nhu Tình
(vĩnh viễn)
Bảo Rương Định Quốc
(vĩnh viễn)
Bảo Rương An Bang
(vĩnh viễn)
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tuỷ Kinh


Trở về